Nie należy się gniewać na bieg wypadków, bo to ich nic nie obchodzi.


nie-należy-ę-gniewać-na-bieg-wypadków-bo-to-ich-nic-nie-obchodzi
marek aureliusznienależysięgniewaćnabiegwypadkówbotoichnicnieobchodzinie należynależy sięsię gniewaćgniewać nana biegbieg wypadkówich nicnic nienie obchodzinie należy sięnależy się gniewaćsię gniewać nagniewać na biegna bieg wypadkówbo to ichich nic nienic nie obchodzinie należy się gniewaćnależy się gniewać nasię gniewać na bieggniewać na bieg wypadkówbo to ich nicich nic nie obchodzinie należy się gniewać nanależy się gniewać na biegsię gniewać na bieg wypadkówbo to ich nic nie

Poza korzyściami doświadczenie ma tę wadę, że bieg wypadków nigdy nie jest taki sam.Zazwyczaj prosi się o rady, by ich nie słuchać albo jeśli się ich słucha, to po to jedynie, by móc się gniewać później na tego, kto rady udzielił.Aby ludzi rozłączyć należy ich sobie narzucać, żeby ich połączyć, należy ich rozdzielić.Ludzi nie obchodzi to, co ty wiesz, dopóki nie są przekonani, że ciebie obchodzi to, co oni wiedzą.Świat potrzebuje przewodników. Bieg wypadków tego świata wykazuje od czasu do czasu pożałowania godną niedbałość względem tego, co jest słuszne i stosowne.Nie można nie pamiętać o wieku swych rodziców. Radować się bowiem należy z długiego ich żywota i lękać się bezustannie, że kres ich dni się zbliża.