Nie należy dolewać octu do tego, co się pisze, natomiast dodać soli.


nie-należy-dolewać-octu-do-tego-co-ę-pisze-natomiast-dodać-soli
charles louis montesquieunienależydolewaćoctudotegocosiępiszenatomiastdodaćsolinie należynależy dolewaćdolewać octuoctu dodo tegoco sięsię piszenatomiast dodaćdodać solinie należy dolewaćnależy dolewać octudolewać octu dooctu do tegoco się piszenatomiast dodać solinie należy dolewać octunależy dolewać octu dodolewać octu do tegonie należy dolewać octu donależy dolewać octu do tego

Należy dodać siebie do tego, co się zastaje.Jest tylko jeden sposób, aby czuć się dobrze: należy nauczyć się być zadowolonym z tego, co się otrzymało, a nie dążyć do tego, czego akurat nie ma.Bierz od świata to, co ci daje, ale nie domagaj się tego, czego ci dać nie chce. Natomiast prosić możesz zawsze.Mądrości należy oczekiwać od tego, kto wydaje rozkazy, a nie od tego kto je wykonuje.Nie należy złościć się na rzeczy, bo one nic sobie z tego nie robią.Dlaczego pisze się wiersze - dlatego, że temu kto je pisze wydaje się, że ma coś bardzo ważnego do przekazania, osobistego do powiedzenia, tak ważnego, że trzeba to ocalić i zapisać.