Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią.


nie-należy-ludzi-sądzić-według-ich-przekonań-lecz-według-tego-co-przekonania-te-z-nich-czynią
georg christoph lichtenbergnienależyludzisądzićwedługichprzekonańlecztegocoprzekonaniatenichczyniąnie należynależy ludziludzi sądzićsądzić wedługwedług ichich przekonańlecz wedługwedług tegoco przekonaniaprzekonania tete zz nichnich czyniąnie należy ludzinależy ludzi sądzićludzi sądzić wedługsądzić według ichwedług ich przekonańlecz według tegoco przekonania teprzekonania te zte z nichz nich czyniąnie należy ludzi sądzićnależy ludzi sądzić wedługludzi sądzić według ichsądzić według ich przekonańco przekonania te zprzekonania te z nichte z nich czyniąnie należy ludzi sądzić wedługnależy ludzi sądzić według ichludzi sądzić według ich przekonańco przekonania te z nichprzekonania te z nich czynią

Narody należy sądzić nie według zbrodni popełnionych przez ich niegodnych synów, ale miarą gwałtowności, z jaką na te zbrodnie reagują.Sprawiedliwość wymaga, żebyśmy naszych bliźnich sądzili według tego, co robią lub mówią, a nie według ukrytych intencji, które im przypisujemy.Te­go świata, jed­ne­go i te­go sa­mego świata wszechrzeczy, nie stworzył ni żaden z bogów, ani żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wie­cznie żyjącym og­niem za­palającym się według miary i według miary gasnącym.Nie należy sądzić, że diabeł kusi jedynie ludzi genialnych. Gardzi zapewne głupcami, ale nie lekceważy ich pomocy. Przeciwnie, pokłada w nich wielkie nadzieje.Mężczyzn nie należy sądzić po ich odruchach, lecz po ich ruchach.Powinienem sądzić ją według czynów, a nie słów.