Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią.


nie-należy-ludzi-sądzić-według-ich-przekonań-lecz-według-tego-co-przekonania-te-z-nich-czynią
georg christoph lichtenbergnienależyludzisądzićwedługichprzekonańlecztegocoprzekonaniatenichczyniąnie należynależy ludziludzi sądzićsądzić wedługwedług ichich przekonańlecz wedługwedług tegoco przekonaniaprzekonania tete zz nichnich czyniąnie należy ludzinależy ludzi sądzićludzi sądzić wedługsądzić według ichwedług ich przekonańlecz według tegoco przekonania teprzekonania te zte z nichz nich czyniąnie należy ludzi sądzićnależy ludzi sądzić wedługludzi sądzić według ichsądzić według ich przekonańco przekonania te zprzekonania te z nichte z nich czyniąnie należy ludzi sądzić wedługnależy ludzi sądzić według ichludzi sądzić według ich przekonańco przekonania te z nichprzekonania te z nich czynią

Narody należy sądzić nie według zbrodni popełnionych przez ich niegodnych synów, ale miarą gwałtowności, z jaką na te zbrodnie reagują. -Rosalina Lisboa Coelho
narody-należy-sądzić-nie-według-zbrodni-popełnionych-przez-ich-niegodnych-synów-ale-miarą-gwałtownoś-z-jaką-na-te-zbrodnie-reagują
Sprawiedliwość wymaga, żebyśmy naszych bliźnich sądzili według tego, co robią lub mówią, a nie według ukrytych intencji, które im przypisujemy. -Pierre Bayle
sprawiedliwość-wymaga-żebyśmy-naszych-bliźnich-sądzili-według-tego-co-robią-lub-mówią-a-nie-według-ukrytych-intencji-które-im
Nie należy sądzić, że diabeł kusi jedynie ludzi genialnych. Gardzi zapewne głupcami, ale nie lekceważy ich pomocy. Przeciwnie, pokłada w nich wielkie nadzieje. -Charles Baudelaire
nie-należy-sądzić-że-diabeł-kusi-jedynie-ludzi-genialnych-gardzi-zapewne-głupcami-ale-nie-lekceważy-ich-pomocy-przeciwnie-pokłada-w-nich
Mężczyzn nie należy sądzić po ich odruchach, lecz po ich ruchach. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
mężczyzn-nie-należy-sądzić-po-ich-odruchach-lecz-po-ich-ruchach