Nie należy przemilczać racji.


nie-należy-przemilczać-racji
eurypidesnienależyprzemilczaćracjinie należynależy przemilczaćprzemilczać racjinie należy przemilczaćnależy przemilczać racjinie należy przemilczać racji

Nie masz racji mówiąc, że ktoś nie ma racji. Prawie każdy ma rację - z tym tylko, że racja jednych jest prawdziwa, innych fałszywa.Kontrowersiści* bronią panującej religii z tej tylko racji, że jest panująca; zwalczają tych, którzy ją atakują, z tej tylko racji, że ją atakują.Nie tylko do przemysłu stosować należy pojęcie postępu, należy nim objąć również obyczaje i mechanizm socjalny.W czasie uczty nie opowiadaj, jak należy jeść, ale jedz, jak należy.Nieobecni nigdy nie mają racji.Nie na­leży prze­mil­czać racji.