Nie należy zabijać dla zmiany pościeli.


nie-należy-zabijać-dla-zmiany-pościeli
henryk sienkiewicznienależyzabijaćdlazmianypościelinie należynależy zabijaćzabijać dladla zmianyzmiany pościelinie należy zabijaćnależy zabijać dlazabijać dla zmianydla zmiany pościelinie należy zabijać dlanależy zabijać dla zmianyzabijać dla zmiany pościelinie należy zabijać dla zmianynależy zabijać dla zmiany pościeli

Życie jest szpitalem, w którym każdy pacjent jest opanowany chęcią zmiany swego łóżka. Są tylko trzy istoty godne szacunku: kapłan, wojownik, poeta. Wiedzieć, zabijać i tworzyć. Wszyscy inni są do obciosania i pańszczyzny, stworzeni do obory, czyli do wykonywania tak zwanych zawodów.Mężczyz­no, jeśli tęsknisz za piękniej­szym, ciekaw­szym i ko­loro­wym światem to znak, że nad­szedł czas na zmiany. Zmiany siebie, bądź - ko­biety ;) Tworzyć znaczy zabijać śmierć.Nadzieja... cza­sem tak bar­dzo prag­nie żyć, że nie wa­ha się zabijać.Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie.Czas jest dla mnie bez­li­tos­ny, je­dynie zmiany ja­kie zauważam to zmiana cyfr w ka­len­darzu. Każdy dzień wygląda prak­tycznie tak sa­mo. Ale nie ma co się dzi­wić jeśli żyje się w samotności.