Nie należy zanudzać telewidzów bardziej, niż jest to absolutnie konieczne.


nie-należy-zanudzać-telewidzów-bardziej-ż-jest-to-absolutnie-konieczne
david brinkleynienależyzanudzaćtelewidzówbardziejniżjesttoabsolutniekoniecznenie należynależy zanudzaćzanudzać telewidzówtelewidzów bardziejniż jestabsolutnie koniecznenie należy zanudzaćnależy zanudzać telewidzówzanudzać telewidzów bardziejjest to absolutnienie należy zanudzać telewidzównależy zanudzać telewidzów bardziejniż jest to absolutniejest to absolutnie koniecznenie należy zanudzać telewidzów bardziejniż jest to absolutnie konieczne

Mężczyzna to zło konieczne, przy czym akcent należy kłaść bardziej na zło niż na konieczne.Jeśli wytniesz z siebie wszystko po kolei to któregoś dnia osiągniesz wolność absolutną, staniesz się niczym huragan El Nino, absolutnie wolny, absolutnie nieosiągalny, absolutnie nieprzewidywalny - ale przestaniesz być człowiekiem.Trzech wrogich gazet bardziej należy się obawiać niż tysiąca bagnetów.W miłości milczenie lepsze jest niż mowa. Dobrze jest być zmieszanym. Jest wymowa milczenia, która przenika bardziej niż zdołałyby to uczynić słowa.Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.Niewiedza znacznie częściej wywołuje uczucie pewności siebie niż posiadanie wiedzy: to właśnie osoby, których znajomość nauki jest niewielka, a nie te, które posiadają o niej rozległą wiedzę, są tak absolutnie przekonane o tym, że ten lub ów problem nie zostanie nigdy rozwiązany przez naukę.