Nie ma nic łatwiejszego niż być zajętym i nic trudniejszego niż być efektywnym.


nie-nic-łatwiejszego-ż-być-zajętym-i-nic-trudniejszego-ż-być-efektywnym
r.alec mackenzienienicłatwiejszegoniżbyćzajętymtrudniejszegoefektywnymnie mama nicnic łatwiejszegołatwiejszego niżniż byćbyć zajętymzajętym ii nicnic trudniejszegotrudniejszego niżniż byćbyć efektywnymnie ma nicma nic łatwiejszegonic łatwiejszego niżłatwiejszego niż byćniż być zajętymbyć zajętym izajętym i nici nic trudniejszegonic trudniejszego niżtrudniejszego niż byćniż być efektywnymnie ma nic łatwiejszegoma nic łatwiejszego niżnic łatwiejszego niż byćłatwiejszego niż być zajętymniż być zajętym ibyć zajętym i niczajętym i nic trudniejszegoi nic trudniejszego niżnic trudniejszego niż byćtrudniejszego niż być efektywnymnie ma nic łatwiejszego niżma nic łatwiejszego niż byćnic łatwiejszego niż być zajętymłatwiejszego niż być zajętym iniż być zajętym i nicbyć zajętym i nic trudniejszegozajętym i nic trudniejszego niżi nic trudniejszego niż byćnic trudniejszego niż być efektywnym

Nie ma na świecie nic trudniejszego nad szczerość i nic łatwiejszego nad pochlebstwo. -Fiodor Dostojewski
nie-na-świecie-nic-trudniejszego-nad-szczerość-i-nic-łatwiejszego-nad-pochlebstwo
Nie ma nic trudniejszego dla kobiety jak powiedzieć
nie-nic-trudniejszego-dla-kobiety-jak-powiedzieć-do-widzenia-w-mniej-ż-25-słowach
Nic łatwiejszego niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać. -Marc Gilbert Sauvajon
nic-łatwiejszego-ż-zmienić-kobietę-przeciętną-w-wyjątkową-wystarczy-ją-pokochać
Nic łatwiejszego, niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać. -M. G. Sarayon
nic-łatwiejszego-ż-zmienić-kobietę-przeciętną-w-wyjątkową-wystarczy-ją-pokochać
Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek
nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
Nic pożądańszego a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa. -Adam Mickiewicz
nic-pożądańszego-a-nic-trudniejszego-na-ziemi-jak-prawdziwa-rozmowa