Nie ma nic bardziej gadatliwego niż kobieta, która cierpi w milczeniu.


nie-nic-bardziej-gadatliwego-ż-kobieta-która-cierpi-w-milczeniu
paul geraldynienicbardziejgadatliwegoniżkobietaktóracierpimilczeniunie mama nicnic bardziejbardziej gadatliwegogadatliwego niżniż kobietaktóra cierpicierpi ww milczeniunie ma nicma nic bardziejnic bardziej gadatliwegobardziej gadatliwego niżgadatliwego niż kobietaktóra cierpi wcierpi w milczeniunie ma nic bardziejma nic bardziej gadatliwegonic bardziej gadatliwego niżbardziej gadatliwego niż kobietaktóra cierpi w milczeniunie ma nic bardziej gadatliwegoma nic bardziej gadatliwego niżnic bardziej gadatliwego niż kobieta

Kobieta cierpi w miłości bardziej niż mężczyzna - ale umie to lepiej ukryć.Nie ma nic bar­dziej ga­dat­li­wego niż ko­bieta, która cier­pi w milczeniu.Prawdziwa miłość cierpi w milczeniu.Nie ma chyba nic bardziej nieznośnego gdy ludzie, których się nie cierpi, dają tak zwane Tym większa rozkosz dla mężczyzny im bardziej jest kosztowna kobieta, z którą śpi.Nie ma nic bardziej niebezpiecznego, niż karmić wyobraźnię ludu cudami i cudownościami. Nic tak jak zabobon nie rodzi niszczycielskich przesądów.