Nie ma nic bardziej niebezpiecznego nad złoto, zwłaszcza jeśli nie jest owocem własnej pracy.


nie-nic-bardziej-niebezpiecznego-nad-złoto-zwłaszcza-śli-nie-jest-owocem-własnej-pracy
anonimnienicbardziejniebezpiecznegonadzłotozwłaszczajeśliniejestowocemwłasnejpracynie mama nicnic bardziejbardziej niebezpiecznegoniebezpiecznego nadnad złotozwłaszcza jeślijeśli nienie jestjest owocemowocem własnejwłasnej pracynie ma nicma nic bardziejnic bardziej niebezpiecznegobardziej niebezpiecznego nadniebezpiecznego nad złotozwłaszcza jeśli niejeśli nie jestnie jest owocemjest owocem własnejowocem własnej pracynie ma nic bardziejma nic bardziej niebezpiecznegonic bardziej niebezpiecznego nadbardziej niebezpiecznego nad złotozwłaszcza jeśli nie jestjeśli nie jest owocemnie jest owocem własnejjest owocem własnej pracynie ma nic bardziej niebezpiecznegoma nic bardziej niebezpiecznego nadnic bardziej niebezpiecznego nad złotozwłaszcza jeśli nie jest owocemjeśli nie jest owocem własnejnie jest owocem własnej pracy

Prosta Droga Owocem ciszy jest modlitwa, Owocem modlitwy jest wiara, Owocem wiary jest miłość, Owocem miłości jest służba! Owocem służby jest pokój! -Matka Teresa z Kalkuty
prosta-droga-owocem-ciszy-jest-modlitwa-owocem-modlitwy-jest-wiara-owocem-wiary-jest-miłość-owocem-miłoś-jest-służba-owocem-służby-jest
Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój. -Matka Teresa z Kalkuty
owocem-ciszy-jest-modlitwa-owocem-modlitwy-jest-wiara-owocem-wiary-jest-miłość-owocem-miłoś-jest-służba-owocem-służby-jest-pokój
Nie ma nic bardziej niebezpiecznego, niż karmić wyobraźnię ludu cudami i cudownościami. Nic tak jak zabobon nie rodzi niszczycielskich przesądów. -Montesquieu
nie-nic-bardziej-niebezpiecznego-ż-karmić-wyobraźę-ludu-cudami-i-cudownościami-nic-tak-jak-zabobon-nie-rodzi-niszczycielskich-przesądów
Nie ma nic bardziej niebezpiecznego od biernego sąsiedztwa z dobrym człowiekiem, ponieważ stanowi ono najlepszą atmosferę dla rozwoju egoizmu. -Antoni Makarenko
nie-nic-bardziej-niebezpiecznego-od-biernego-sąsiedztwa-z-dobrym-człowiekiem-ponieważ-stanowi-ono-najlepszą-atmosferę-dla-rozwoju-egoizmu
Nad czas stracony nic bardziej nie boli. -Michał Anioł
nad-czas-stracony-nic-bardziej-nie-boli
Nad stracony czas nic bardziej nie boli. -Michał Anioł
nad-stracony-czas-nic-bardziej-nie-boli