Nie ma nic innego, dlaczego warto by żyć, poza miłością.


nie-nic-innego-dlaczego-warto-by-żyć-poza-miłośą
wim wendersnienicinnegodlaczegowartobyżyćpozamiłościąnie mama nicnic innegodlaczego wartowarto byby żyćpoza miłościąnie ma nicma nic innegodlaczego warto bywarto by żyćnie ma nic innegodlaczego warto by żyć

Każdy potrafi żyć bez każdego. Tylko najwyżej kolor nie ma już koloru, zapach zapachu, smak smaku. Najwyżej nie pozostaje nic poza pracą.Kochać nie warto - lubić nie warto. Jedno co warto - to upić się warto!Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko.Historia nie uczy nas właściwie niczego innego poza tym, na czym polega złe rządzenie.Nie mamy innego dowodu istnienia świata poza tym, że bez niego nie istnielibyśmy my.Nie mamy innego dowodu istnienia