Nie ma nic piękniejszego niż chwile przed podróżą, chwile, gdy jutrzejszy horyzont przychodzi nas odwiedzić i dać nam swoje obietnice.


nie-nic-piękniejszego-ż-chwile-przed-podróżą-chwile-gdy-jutrzejszy-horyzont-przychodzi-nas-odwiedzić-i-dać-nam-swoje-obietnice
milan kunderanienicpiękniejszegoniżchwileprzedpodróżąchwilegdyjutrzejszyhoryzontprzychodzinasodwiedzićdaćnamswojeobietnicenie mama nicnic piękniejszegopiękniejszego niżniż chwilechwile przedprzed podróżągdy jutrzejszyjutrzejszy horyzonthoryzont przychodziprzychodzi nasnas odwiedzićodwiedzić ii daćdać namnam swojeswoje obietnicenie ma nicma nic piękniejszegonic piękniejszego niżpiękniejszego niż chwileniż chwile przedchwile przed podróżągdy jutrzejszy horyzontjutrzejszy horyzont przychodzihoryzont przychodzi nasprzychodzi nas odwiedzićnas odwiedzić iodwiedzić i daći dać namdać nam swojenam swoje obietnicenie ma nic piękniejszegoma nic piękniejszego niżnic piękniejszego niż chwilepiękniejszego niż chwile przedniż chwile przed podróżągdy jutrzejszy horyzont przychodzijutrzejszy horyzont przychodzi nashoryzont przychodzi nas odwiedzićprzychodzi nas odwiedzić inas odwiedzić i daćodwiedzić i dać nami dać nam swojedać nam swoje obietnicenie ma nic piękniejszego niżma nic piękniejszego niż chwilenic piękniejszego niż chwile przedpiękniejszego niż chwile przed podróżągdy jutrzejszy horyzont przychodzi nasjutrzejszy horyzont przychodzi nas odwiedzićhoryzont przychodzi nas odwiedzić iprzychodzi nas odwiedzić i daćnas odwiedzić i dać namodwiedzić i dać nam swojei dać nam swoje obietnice

Na chwilę zat­rzy­mam się w Twoich źrenicach w bez­ruchu Nieba gra­natem oblana Na chwilę utonę w za­pachu pieszczot dry­fując w la­biryn­cie ramion Na chwilę dot­knę ser­ca drżenie otu­lając się je­go ciepłem Na chwilę za­mykam oczy czuję przychodzisz z wiat­rem roz­le­wasz się melodią i wiem że jesteś 13.06.2016 Malusia_035  Zaprawdę nie ma na całym świecie nic piękniejszego niż widok dwóch przyjaznych dusz, które przebywając stale ze sobą, wciąż poznają swoje potrzeby i coraz większe tajemnice życia drugiej osoby.Gdy­by szczęście trwało dłużej niż chwilę nie byłoby szczęściem. Było by codziennością.Bądź wdzięczny za dobre chwile i z wdziękiem przyjmuj chwile próby.Nic nie sprawia człowiekowi większego bólu niż rozpamiętywanie dawno minionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwile szczęśliwe.Życie jest jak ogień, który zżera wszystkie soki i miąższ po kawale. Pali nas, dając nam blask i ciepło przez chwilę przemijającą.