Nie ma nic słabszego na ziemi niż człowiek.


nie-nic-słabszego-na-ziemi-ż-człowiek
homernienicsłabszegonazieminiżczłowieknie mama nicnic słabszegosłabszego nana ziemiziemi niżniż człowieknie ma nicma nic słabszegonic słabszego nasłabszego na ziemina ziemi niżziemi niż człowieknie ma nic słabszegoma nic słabszego nanic słabszego na ziemisłabszego na ziemi niżna ziemi niż człowieknie ma nic słabszego nama nic słabszego na zieminic słabszego na ziemi niżsłabszego na ziemi niż człowiek

Na ziemi nie ma słabszego stworzenia niż człowiek. -Homer
na-ziemi-nie-słabszego-stworzenia-ż-człowiek
Nie ma nic słab­sze­go na Ziemi niż człowiek. -Homer
nie- nic-słab­sze­go-na ziemi-ż-człowiek
Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek
nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
Spośród tych, co oddychają i chodzą po ziemi, nie ma nikogo bardziej godnego pożałowania niż człowiek. -Homer
spośród-tych-co-oddychają-i-chodzą-po-ziemi-nie-nikogo-bardziej-godnego-pożałowania-ż-człowiek