Nie ma nic wstrętniejszego niż muzyka bez ukrytego znaczenia.


nie-nic-wstrętniejszego-ż-muzyka-bez-ukrytego-znaczenia
fryderyk chopinnienicwstrętniejszegoniżmuzykabezukrytegoznaczenianie mama nicnic wstrętniejszegowstrętniejszego niżniż muzykamuzyka bezbez ukrytegoukrytego znaczenianie ma nicma nic wstrętniejszegonic wstrętniejszego niżwstrętniejszego niż muzykaniż muzyka bezmuzyka bez ukrytegobez ukrytego znaczenianie ma nic wstrętniejszegoma nic wstrętniejszego niżnic wstrętniejszego niż muzykawstrętniejszego niż muzyka bezniż muzyka bez ukrytegomuzyka bez ukrytego znaczenianie ma nic wstrętniejszego niżma nic wstrętniejszego niż muzykanic wstrętniejszego niż muzyka bezwstrętniejszego niż muzyka bez ukrytegoniż muzyka bez ukrytego znaczenia

Jeśli nędza jest bez znaczenia, jak długo nędzarz jest zadowolony, w takim razie i zbrodnia jest bez znaczenia, jak długo zbrodniarz jest pozbawiony skrupułów. -George Bernard Shaw
jeśli-nędza-jest-bez-znaczenia-jak-długo-nędzarz-jest-zadowolony-w-takim-razie-i-zbrodnia-jest-bez-znaczenia-jak-długo-zbrodniarz-jest-pozbawiony
Melodia - jedyna forma muzyki; bez melodii muzyka niemożebna, a muzyka i melodia nierozłączne. -Ryszard Wagner
melodia-jedyna-forma-muzyki-bez-melodii-muzyka-niemożebna-a-muzyka-i-melodia-nierozłączne
Nie masz nic wstrętniejszego jak niekochanej kobiecie mówić, że się ją kocha. Jest to jedna z najmniej możebnych hipokryzji dla prawdziwie męskiej natury. -Henryk Sienkiewicz
nie-masz-nic-wstrętniejszego-jak-niekochanej-kobiecie-mówić-że-ę-ją-kocha-jest-to-jedna-z-najmniej-możebnych-hipokryzji-dla-prawdziwie
Dobra myśl bez panien, muzyka bez trunku, nauka bez dostatku - małej wagi -Jan Żabczyc
dobra-myśl-bez-panien-muzyka-bez-trunku-nauka-bez-dostatku-łej-wagi