Nie no­wina, że głupi mądre­go przegadał.


nie-no­wina-że głupi-mądre­go-przegadał
ignacy krasickinieno­winaże głupimądre­goprzegadałnie no­winaże głupi mądre­gomądre­go przegadałże głupi mądre­go przegadał

Nie nowina, że głupi mądrego przegadał.Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina! Gdy głupi mil­czy, za mądre­go poczy­tany bywa.Trud­niej głupiemu uda­wać mądre­go niż mądre­mu głupiego.A una madre se la quiere / siempre con igual cariño / y a cualquier edad se es niño / cuando una madre se muere.Nie ma ludzi złych, są tyl­ko głupi, ale ci głupi są najgorsi.