Nie nowina, że głupi mądrego przegadał.


nie-nowina-że-głupi-mądrego-przegadał
ignacy krasickinienowinażegłupimądregoprzegadałnie nowinaże głupigłupi mądregomądrego przegadałże głupi mądregogłupi mądrego przegadałże głupi mądrego przegadał

Nie no­wina, że głupi mądre­go przegadał.Gdy głupi milczy, za mądrego poczytany bywa.Nie ma ludzi złych, są tyl­ko głupi, ale ci głupi są najgorsi.co za nowina! będę miał syna! drżę o swe zdrowie gdy żona się dowie Głupi na głupiego ... - Gdy­bym był tak głupi jak ty, to bym cię przezywał.