Nie ma nowych kierunków, jest jeden: od człowieka do człowieka.


nie-nowych-kierunków-jest-jeden-od-człowieka-do-człowieka
stanisław jerzy lecnienowychkierunkówjestjedenodczłowiekadoczłowiekanie mama nowychnowych kierunkówjest jedenod człowiekaczłowieka dodo człowiekanie ma nowychma nowych kierunkówod człowieka doczłowieka do człowiekanie ma nowych kierunkówod człowieka do człowieka

Za każdym rogiem czyha kilka nowych kierunków.Jest tylko jeden ratunek dla zmęczonej duszy - miłość drugiego człowieka.Jest tylko jeden ratunek dla zmęczonej duszy - miłość do drugiego człowieka.Jest jeden aspekt, pod którym zwierzęta przewyższają człowieka - ich łagodne, spokojne cieszenie się chwilą obecną.Pełnienie zawodu może człowieka stawiać w osobliwych sytuacjach, wymagających nowych reguł albo zaostrzenia reguł już istniejących.Odrobina dobroci od człowieka do człowieka jest lepsza niż miłość do całej ludzkości.