Nie o to idzie, abyśmy umieli bronić siebie przed innymi, lecz by każdy z nas myślał, jak ma obronić innych przed sobą.


nie-o-to-idzie-abyśmy-umieli-bronić-siebie-przed-innymi-lecz-by-każdy-z-nas-myśł-jak-obronić-innych-przed-sobą
stefan wyszyński kardnietoidzieabyśmyumielibronićsiebieprzedinnymileczbykażdynasmyślałjakobronićinnychsobąnie oabyśmy umieliumieli bronićbronić siebiesiebie przedprzed innymilecz byby każdykażdy zz nasnas myślałjak mama obronićobronić innychinnych przedprzed sobąo to idzieabyśmy umieli bronićumieli bronić siebiebronić siebie przedsiebie przed innymilecz by każdyby każdy zkażdy z nasz nas myślałjak ma obronićma obronić innychobronić innych przedinnych przed sobąnie o to idzieabyśmy umieli bronić siebieumieli bronić siebie przedbronić siebie przed innymilecz by każdy zby każdy z naskażdy z nas myślałjak ma obronić innychma obronić innych przedobronić innych przed sobąabyśmy umieli bronić siebie przedumieli bronić siebie przed innymilecz by każdy z nasby każdy z nas myślałjak ma obronić innych przedma obronić innych przed sobą

Nie o to idzie, abyśmy umieli bro­nić siebie przed in­ny­mi, lecz by każdy z nas myślał, jak ma in­nych bro­nić przed sobą.Każdy znajduje w swoim życiu jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Obronić dla siebie i innych.Najgorsze co może spotkać mężczyznę to związek z kobietą nie kochającą na tyle, by nie widzieć słabostek, które on usiłuje ukryć przed samym sobą i na tyle brutalną, aby wywlekać je przed innymi.Zły człowiek nie chce mieć prawd Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą; a gdy za tobą to cię obarczają.Łatwiej obronić swoją cnotę przed mężczyznami, niż swoją opinię przed kobietami.gdy­bym czuł lęk przed bo­giem, nie przed sobą, mógłbym naz­wać się szczęśli­wym, lecz nie człowiekiem