Nie oczekujcie na sąd ostateczny. On odbywa się co dzień.


nie-oczekujcie-na-sąd-ostateczny-on-odbywa-ę-co-dzień
albert camusnieoczekujcienasądostatecznyonodbywasięcodzieńnie oczekujcieoczekujcie nana sądsąd ostatecznyon odbywaodbywa sięsię coco dzieńnie oczekujcie naoczekujcie na sądna sąd ostatecznyon odbywa sięodbywa się cosię co dzieńnie oczekujcie na sądoczekujcie na sąd ostatecznyon odbywa się coodbywa się co dzieńnie oczekujcie na sąd ostatecznyon odbywa się co dzień

Ja­kiż wybór! I prob­lem ten odwieczny... Wyb­rałem! Te­mat ma­tur: I w którąkolwiek pójdę stronę, wszędzie jesienny chrzęści chrust, a jeszcze nic nie załatwione, i nie odjęte nic od ust. Patrz! Dzikiej róży krzak serdeczny w wichurze zeschły traci liść. Ach! I Sąd jeszcze ostateczny, na który trzeba będzie iść.Sąd naj­wyższy - to sąd włas­ne­go sumienia.Sąd najwyższy to sąd własnego sumienia.Miłość jak każdy sen odbywa się WEWNĄTRZ człowiek jest za trudny żeby go kochać z otwartymi oczami.Nie bierz uwielbienia swojego psa za ostateczny dowód na to, że jesteś super.