Nie oczyścisz serca łzami.


nie-oczyścisz-serca-łzami
chevenixnieoczyściszsercałzaminie oczyściszoczyścisz sercaserca łzaminie oczyścisz sercaoczyścisz serca łzaminie oczyścisz serca łzami

Kobieca dusza łzami się karmi.Grzech nie kończy się łzami Praw­da nie da­je spokoju Tęskno­ta-bez­bro­ność mie­rzo­na łzami...Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny, i napełniać łzami oczy kobiety.Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiety.Serca kobiet, jak serca aniołów, pełne są miłości i litości.