Nie odkładaj nig­dy do jut­ra te­go, co możesz wy­pić dzisiaj.


nie-odkładaj-nig­dy-do jut­ra-te­go-co możesz-wy­pić-dzisiaj
julian tuwimnieodkładajnig­dydo jut­rate­goco możeszwy­pićdzisiajnie odkładajodkładaj nig­dynig­dy do jut­rado jut­ra te­goco możesz wy­pićwy­pić dzisiajnie odkładaj nig­dyodkładaj nig­dy do jut­ranig­dy do jut­ra te­goco możesz wy­pić dzisiajnie odkładaj nig­dy do jut­raodkładaj nig­dy do jut­ra te­gonie odkładaj nig­dy do jut­ra te­go

Gdy­byś miał już nig­dy nie zo­baczyć jut­ra, co byś zro­bił dzisiaj?  -NightHuntress
gdy­byś-miał-już-nig­dy-nie zo­baczyć-jut­ra-co byś-zro­bił-dzisiaj 
Nie odkładaj na jut­ro te­go, co trze­ba zniszczyć dziś. -Harlan Coben
nie-odkładaj-na jut­ro-te­go-co trze­ba-zniszczyć-dziś
Zaw­sze pat­rzysz w jut­ro, ale czy pa­miętasz pat­rzeć w dzisiaj?  -Sienki
zaw­sze-pat­rzysz-w jut­ro-ale-czy-pa­miętasz-pat­rzeć-w dzisiaj 
Cokolwiek możesz zrobić dzisiaj, zrób to jutro, albo poczekaj aż ktoś inny zrobi to za Ciebie. -Anonim
cokolwiek-możesz-zrobić-dzisiaj-zrób-to-jutro-albo-poczekaj-aż-ktoś-inny-zrobi-to-za-ciebie
Żyj z myślą, że jut­ra może nie być, a każda godzi­na więcej się nie powtórzy. Bo życie jak gra w kar­ty w każdej chwi­li możesz przeg­rać wszystko. -starry night
Żyj-z myślą-że jut­ra-może-nie być-a każda-godzi­na-więcej ę-nie powtórzy-bo życie-jak gra-w kar­ty-w każdej-chwi­li