Nie opowiadaj swej przyjaciółce o swoim szczęściu, aby nie obudzić w niej zazdrości. Nie opowiadaj też o swoich smutkach, aby nie sprawić jej radości.


nie-opowiadaj-swej-przyjaciół-o-swoim-szczęściu-aby-nie-obudzić-w-niej-zazdroś-nie-opowiadaj-też-o-swoich-smutkach-aby-nie-sprawić-jej
madame de deffaudnieopowiadajswejprzyjaciółceswoimszczęściuabynieobudzićniejzazdrościteżswoichsmutkachsprawićjejradościnie opowiadajopowiadaj swejswej przyjaciółceprzyjaciółce oo swoimswoim szczęściuaby nienie obudzićobudzić ww niejniej zazdrościnie opowiadajopowiadaj teżteż oo swoichswoich smutkachaby nienie sprawićsprawić jejjej radościnie opowiadaj swejopowiadaj swej przyjaciółceswej przyjaciółce oprzyjaciółce o swoimo swoim szczęściuaby nie obudzićnie obudzić wobudzić w niejw niej zazdrościnie opowiadaj teżopowiadaj też oteż o swoicho swoich smutkachaby nie sprawićnie sprawić jejsprawić jej radości

Najbardziej pożądane jest, aby mieć duszę czynną i aby swe szczęście znajdowała ona nie w szczęściu, lecz w poczuciu swej pełnej aktywności. -Andre Gide
najbardziej-pożądane-jest-aby-mieć-duszę-czynną-i-aby-swe-szczęście-znajdowała-ona-nie-w-szczęściu-lecz-w-poczuciu-swej-pełnej-aktywnoś
W czasie uczty nie opowiadaj, jak należy jeść, ale jedz, jak należy. -Epiktet z Hierapolis
w-czasie-uczty-nie-opowiadaj-jak-należy-ść-ale-jedz-jak-należy
Nie po to interpretuje się fakty, aby je wyjaśniać, ale aby dowieść swoich racji. -Stefan Pacek
nie-po-to-interpretuje-ę-fakty-aby-wyjaśniać-ale-aby-dowieść-swoich-racji
Kobieta jest raczej stworzona, aby być kochaną, niż aby kochać, na kształt kwiatów, co same nie czują zgoła swej woni, lecz komuś dają ją czuć. Kobiety są to istotnie kwiaty w miłości. -Alfonso Esquiros
kobieta-jest-raczej-stworzona-aby-być-kochaną-ż-aby-kochać-na-kształt-kwiatów-co-same-nie-czują-zgoła-swej-woni-lecz-komuś-dają-ją-czuć