Nie opowiadaj swej przyjaciółce o swoim szczęściu, aby nie obudzić w niej zazdrości. Nie opowiadaj też o swoich smutkach, aby nie sprawić jej radości.


nie-opowiadaj-swej-przyjaciół-o-swoim-szczęściu-aby-nie-obudzić-w-niej-zazdroś-nie-opowiadaj-też-o-swoich-smutkach-aby-nie-sprawić-jej
madame de deffaudnieopowiadajswejprzyjaciółceswoimszczęściuabynieobudzićniejzazdrościteżswoichsmutkachsprawićjejradościnie opowiadajopowiadaj swejswej przyjaciółceprzyjaciółce oo swoimswoim szczęściuaby nienie obudzićobudzić ww niejniej zazdrościnie opowiadajopowiadaj teżteż oo swoichswoich smutkachaby nienie sprawićsprawić jejjej radościnie opowiadaj swejopowiadaj swej przyjaciółceswej przyjaciółce oprzyjaciółce o swoimo swoim szczęściuaby nie obudzićnie obudzić wobudzić w niejw niej zazdrościnie opowiadaj teżopowiadaj też oteż o swoicho swoich smutkachaby nie sprawićnie sprawić jejsprawić jej radości

Najbardziej pożądane jest, aby mieć duszę czynną i aby swe szczęście znajdowała ona nie w szczęściu, lecz w poczuciu swej pełnej aktywności.W czasie uczty nie opowiadaj, jak należy jeść, ale jedz, jak należy.Nie po to interpretuje się fakty, aby je wyjaśniać, ale aby dowieść swoich racji.Na samą myśl Że ktoś inny Jakaś Mogłaby leżeć te­raz przy Twoim boku Od­dychać ciężej pod Twym dotykiem Warg Języka Z wzajemnością Na samą myśl Że wy­wołałaby u Ciebie uśmiech Że byłbyś przy niej szczęśliwszy Pragnąłbyś aby była Twym po­wier­ni­kiem Na samą tę myśl Mam ochotę Nieba­nal­nie ani nie prze­sad­nie W ciszy W kącie Usiąść i poz­wo­lić me­mu sercu Skruszyć się Nie mar­twiąc Cię swoim losem Bo prze­cież na szczęściu Twoim Za­leży mi najbardziej Kobieta jest raczej stworzona, aby być kochaną, niż aby kochać, na kształt kwiatów, co same nie czują zgoła swej woni, lecz komuś dają ją czuć. Kobiety są to istotnie kwiaty w miłości.