Nie ma osoby tak głupiej ani tak antypatycznej, z którą by nie można obmawiać osoby trzeciej.


nie-osoby-tak-głupiej-ani-tak-antypatycznej-z-którą-by-nie-można-obmawiać-osoby-trzeciej
karol irzykowskinieosobytakgłupiejaniantypatycznejktórąbyniemożnaobmawiaćtrzeciejnie mama osobyosoby taktak głupiejgłupiej aniani taktak antypatycznejz którąktórą byby nienie możnamożna obmawiaćobmawiać osobyosoby trzeciejnie ma osobyma osoby takosoby tak głupiejtak głupiej anigłupiej ani takani tak antypatycznejz którą byktórą by nieby nie możnanie można obmawiaćmożna obmawiać osobyobmawiać osoby trzeciejnie ma osoby takma osoby tak głupiejosoby tak głupiej anitak głupiej ani takgłupiej ani tak antypatycznejz którą by niektórą by nie możnaby nie można obmawiaćnie można obmawiać osobymożna obmawiać osoby trzeciejnie ma osoby tak głupiejma osoby tak głupiej aniosoby tak głupiej ani taktak głupiej ani tak antypatycznejz którą by nie możnaktórą by nie można obmawiaćby nie można obmawiać osobynie można obmawiać osoby trzeciej

Nie można dobrze przeżyć dnia, nie robiąc czegoś dla osoby, która nigdy nie będzie w stanie się odpłacić. -John Wooden
nie-można-dobrze-przeżyć-dnia-nie-robiąc-czegoś-dla-osoby-która-nigdy-nie-będzie-w-stanie-ę-odpłacić
Mężczyzna tak dalece nie znosi jednostajności, że nie przywiąże się mocno ani do pięknej, ani do rozumnej, ani do dobrej, tylko do takiej, która jest co dzień inna. -Aleksander Świętochowski
mężczyzna-tak-dalece-nie-znosi-jednostajnoś-że-nie-przywiąże-ę-mocno-ani-do-pięknej-ani-do-rozumnej-ani-do-dobrej-tylko-do-takiej-która-jest
Jest bardzo trudno nie być niesprawiedliwym w stosunku do osoby, którą się kocha. -Oscar Wilde
jest-bardzo-trudno-nie-być-niesprawiedliwym-w-stosunku-do-osoby-którą-ę-kocha
W miłości cnotliwa kobieta mówi nie; namiętna tak; dziwaczna tak i nie; kokietka ani tak, ani nie. -Charles de Bernard
w-miłoś-cnotliwa-kobieta-mówi-nie-namiętna-tak-dziwaczna-tak-i-nie-kokietka-ani-tak-ani-nie
Jeśli nie można kochać wyłącznie jednej osoby przez cale życie, niech przynajmniej będzie szereg lat, gdy wierzy się w taka możliwość. -George Sand
jeśli-nie-można-kochać-wyłącznie-jednej-osoby-przez-cale-życie-niech-przynajmniej-będzie-szereg-lat-gdy-wierzy-ę-w-taka-możliwość