Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go


nie-otrzymujemy-krótkiego-życia-lecz-takim-czynimy-nie-brakuje-nam-czasu-lecz-trwonimy-go
senekanieotrzymujemykrótkiegożycialecztakimczynimybrakujenamczasutrwonimygonie otrzymujemyotrzymujemy krótkiegokrótkiego życialecz jeje takimtakim czynimynie brakujebrakuje namnam czasulecz trwonimytrwonimy gonie otrzymujemy krótkiegootrzymujemy krótkiego życialecz je takimje takim czynimynie brakuje nambrakuje nam czasulecz trwonimy gonie otrzymujemy krótkiego życialecz je takim czynimynie brakuje nam czasu

Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go.Jest tak: nie otrzymujemy krótkiego życia, ale czynimy je krótkim, i nie brakuje nam życia, ale je trwonimy.Nie ot­rzy­muje­my krótkiego życia; lecz je ta­kim czy­nimy. Nie bra­kuje nam cza­su, lecz trwo­nimy go.Okazuje się, że jestem taki jak wszyscy ludzie, widzę świat nie takim jaki jest, lecz takim jakim chciałbym go widzieć.Kiedy mówimy o potrzebie organizacji czasu często wyszukujemy dodatkowego czasu, który moglibyśmy spożytkować dla korzyści, nie zauważając czasu, który trwonimy na zadania nie mające wielkiego znaczenia dla naszej przyszłości.Kobiety nie powinny nas sądzić, lecz nam wybaczać. Ich misją jest nie karanie, lecz przebaczanie.