Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go.


nie-otrzymujemy-krótkiego-życia-lecz-takim-czynimy-nie-brakuje-nam-czasu-lecz-trwonimy-go
senekanieotrzymujemykrótkiegożycialecztakimczynimybrakujenamczasutrwonimygonie otrzymujemyotrzymujemy krótkiegokrótkiego życialecz jeje takimtakim czynimynie brakujebrakuje namnam czasulecz trwonimytrwonimy gonie otrzymujemy krótkiegootrzymujemy krótkiego życialecz je takimje takim czynimynie brakuje nambrakuje nam czasulecz trwonimy gonie otrzymujemy krótkiego życialecz je takim czynimynie brakuje nam czasu

Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go -Seneka
nie-otrzymujemy-krótkiego-życia-lecz-takim-czynimy-nie-brakuje-nam-czasu-lecz-trwonimy-go
Jest tak: nie otrzymujemy krótkiego życia, ale czynimy je krótkim, i nie brakuje nam życia, ale je trwonimy. -Seneka
jest-tak-nie-otrzymujemy-krótkiego-życia-ale-czynimy-krótkim-i-nie-brakuje-nam-życia-ale-trwonimy
Nie ot­rzy­muje­my krótkiego życia; lecz je ta­kim czy­nimy. Nie bra­kuje nam cza­su, lecz trwo­nimy go. -Seneka Młodszy
nie-ot­rzy­muje­my-krótkiego-życia-lecz- ­kim-czy­nimy-nie bra­kuje-nam-cza­su-lecz-trwo­nimy-go
Okazuje się, że jestem taki jak wszyscy ludzie, widzę świat nie takim jaki jest, lecz takim jakim chciałbym go widzieć. -Paulo Coelho
okazuje-ę-że-jestem-taki-jak-wszyscy-ludzie-widzę-świat-nie-takim-jaki-jest-lecz-takim-jakim-chciałbym-go-widzieć
Kobiety nie powinny nas sądzić, lecz nam wybaczać. Ich misją jest nie karanie, lecz przebaczanie. -Oscar Wilde
kobiety-nie-powinny-nas-sądzić-lecz-nam-wybaczać-ich-misją-jest-nie-karanie-lecz-przebaczanie