Nie patrz na cudze szczęście (które może nie jest szczęściem) okiem zawistnym.


nie-patrz-na-cudze-szczęście-które-może-nie-jest-szczęściem-okiem-zawistnym
karol kazimierz kurpińskiniepatrznacudzeszczęściektóremożeniejestszczęściemokiemzawistnymnie patrzpatrz nana cudzecudze szczęścieszczęście (które(które możemoże nienie jestjest szczęściem)szczęściem) okiemokiem zawistnymnie patrz napatrz na cudzena cudze szczęściecudze szczęście (któreszczęście (które może(które może niemoże nie jestnie jest szczęściem)jest szczęściem) okiemszczęściem) okiem zawistnymnie patrz na cudzepatrz na cudze szczęściena cudze szczęście (którecudze szczęście (które możeszczęście (które może nie(które może nie jestmoże nie jest szczęściem)nie jest szczęściem) okiemjest szczęściem) okiem zawistnymnie patrz na cudze szczęściepatrz na cudze szczęście (którena cudze szczęście (które możecudze szczęście (które może nieszczęście (które może nie jest(które może nie jest szczęściem)może nie jest szczęściem) okiemnie jest szczęściem) okiem zawistnym

Nie patrz na cudze szczęście. które może nie jest szczęściem okiem zawistnym. -Karol Kazimierz Kurpiński
nie-patrz-na-cudze-szczęście-które-może-nie-jest-szczęściem-okiem-zawistnym
Prawdziwe szczęście trwa wiecznie i nie może być zniszczone. Wszystko, co nie posiada tych dwu własności, nie jest prawdziwym szczęściem. -Epiktet z Hierapolis
prawdziwe-szczęście-trwa-wiecznie-i-nie-może-być-zniszczone-wszystko-co-nie-posiada-tych-dwu-własnoś-nie-jest-prawdziwym-szczęściem
Prawdziwe szczęście trwa wiecznie i nie może być zniszczone. Wszystko, co nie posiada tych dwu właściwości, nie jest prawdziwym szczęściem. -Epiktet z Hierapolis
prawdziwe-szczęście-trwa-wiecznie-i-nie-może-być-zniszczone-wszystko-co-nie-posiada-tych-dwu-właściwoś-nie-jest-prawdziwym-szczęściem
Jeśli chcesz widzieć Pana, patrz uważnie na stworzenie. Nie odrzucaj Go: nie rozmyślaj nad Nim. Po prostu patrz. -Mello De Anthony
jeśli-chcesz-widzieć-pana-patrz-uważnie-na-stworzenie-nie-odrzucaj-go-nie-rozmyślaj-nad-nim-po-prostu-patrz
Nikt nie wie, czy to jest szczęście, ale zawsze wiemy, co było szczęściem. -Anonim
nikt-nie-wie-czy-to-jest-szczęście-ale-zawsze-wiemy-co-było-szczęściem