Nie pchaj się między psa a latarnię.


nie-pchaj-ę-między-psa-a-latarnię
john peersniepchajsięmiędzypsalatarnięnie pchajpchaj sięsię międzymiędzy psanie pchaj siępchaj się międzysię między psapsa a latarnięnie pchaj się międzypchaj się między psamiędzy psa a latarnięnie pchaj się między psasię między psa a latarnię

Jeśli przygarniesz głodnego psa i zaopiekujesz się nim, nie ugryzie cię. To zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.Dla psa jego pan jest Napoleonem. Stąd się bierze nieustająca popularność psa.Jeśli przyj­miesz do siebie za­bie­dzo­nego psa i spra­wisz, że zacznie mu się dob­rze po­wodzić - nie ug­ry­zie cię. Na tym po­lega za­sad­nicza różni­ca między psem a człowiekiem.Nie popełnij błędu i nie traktuj swojego psa jak człowieka, albowiem on potraktuje cię jak psa.Przechodzi pociąg dnia i w końcu widzimy na ostatnim wagonie czerwoną latarnię zachodu.