Nie pierwszy raz Ci mówię, jeśli się nadarzy los chętny pocałunkom, ty nie mądruj wiele, nie badaj skąd przychodzi i jakie ma cele uboczne, tylko całuj.


nie-pierwszy-raz-ci-mówię-śli-ę-nadarzy-los-chętny-pocałunkom-ty-nie-mądruj-wiele-nie-badaj-skąd-przychodzi-i-jakie-cele-uboczne-tylko
anonimniepierwszyrazmówięjeślisięnadarzyloschętnypocałunkomtyniemądrujwielebadajskądprzychodzijakieceleubocznetylkocałujnie pierwszypierwszy razraz cici mówięjeśli sięsię nadarzynadarzy loslos chętnychętny pocałunkomty nienie mądrujmądruj wielenie badajbadaj skądskąd przychodziprzychodzi ii jakiejakie mama celecele ubocznetylko całujnie pierwszy razpierwszy raz ciraz ci mówięjeśli się nadarzysię nadarzy losnadarzy los chętnylos chętny pocałunkomty nie mądrujnie mądruj wielenie badaj skądbadaj skąd przychodziskąd przychodzi iprzychodzi i jakiei jakie majakie ma celema cele uboczne

Jakie są główne cele małżeństwa? Pierwszy cel to dać obywateli państwu, dzieci Kościołowi, mieszkańców Niebu. -Feline
jakie-są-główne-cele-łżeństwa-pierwszy-cel-to-dać-obywateli-państwu-dzieci-kościołowi-mieszkańców-niebu
Nie mów nic a tylko całuj, całuj dziewczę ukochane i uśmiechnij się gdy jutro zwiędną róże dziś zerwane. -Anonim
nie-mów-nic-a-tylko-całuj-całuj-dziewczę-ukochane-i-uśmiechnij-ę-gdy-jutro-zwiędną-róże-dziś-zerwane
Czymże jest życie, jeśli nie szeregiem natchnionych szaleństw? Trzeba tylko umieć je popełniać! A pierwszy warunek: nie pomijać żadnej sposobności, bo nie zdarzają się co dzień. -George Bernard Shaw
czymże-jest-życie-śli-nie-szeregiem-natchnionych-szaleństw-trzeba-tylko-umieć-popełniać-a-pierwszy-warunek-nie-pomijać-żadnej-sposobnoś-bo
Czasami nawet drobiazgi potrafią wywołać chwilę olśnienia, jeśli zdarzają się po raz pierwszy. -Margot Fonteyn
czasami-nawet-drobiazgi-potrafią-wywołać-chwilę-olśnienia-śli-zdarzają-ę-po-raz-pierwszy