Nie pluj na siebie, oni zrobią to za ciebie.


nie-pluj-na-siebie-oni-zrobią-to-za-ciebie
pam gemsnieplujnasiebieonizrobiątozaciebienie plujpluj nana siebieoni zrobiąza ciebienie pluj napluj na siebiezrobią to zanie pluj na siebieoni zrobią to zazrobią to za ciebieoni zrobią to za ciebie

Nie myśl, oni zrobią to za ciebie.Nigdy nie mów o sobie źle, przyjaciele zrobią to za ciebie.Co mnie naj­bar­dziej bo­li? To, gdy in­ni osiaga­ja mo­je zy­ciowe ce­le, kiedy tyl­ko im sie zechce. To, ze oni ma­ja na codzien ludzi, za kto­rymi tes­knie. To, ze ja wie­rze w nich, a oni w siebie.Ciebie i siebie nie mogę wziąć w palce jak gliny wiesz w Traktuj ludzi tak jak oni Ciebie.myślisz sobie, ta­kich osób trze­ba unikać. a jeśli to właśnie oni -- Ciebie unikają?