Nie ma pociechy nad miłość dla ludzi, nie ma mocy nad tę, którą się czerpie z pracy.


nie-pociechy-nad-miłość-dla-ludzi-nie-mocy-nad-tę-którą-ę-czerpie-z-pracy
eliza orzeszkowaniepociechynadmiłośćdlaludziniemocyktórąsięczerpiepracynie mama pociechypociechy nadnad miłośćmiłość dladla ludzinie mama mocymocy nadnad tęktórą sięsię czerpieczerpie zz pracynie ma pociechyma pociechy nadpociechy nad miłośćnad miłość dlamiłość dla ludzinie ma mocyma mocy nadmocy nad tęktórą się czerpiesię czerpie zczerpie z pracynie ma pociechy nadma pociechy nad miłośćpociechy nad miłość dlanad miłość dla ludzinie ma mocy nadma mocy nad tęktórą się czerpie zsię czerpie z pracynie ma pociechy nad miłośćma pociechy nad miłość dlapociechy nad miłość dla ludzinie ma mocy nad tęktórą się czerpie z pracy

Cza­sem zas­ta­nawiam się nad sobą. Nad kro­kami ,kto­rymi podążam. Nad tym czy po­win­nam być dum­na z te­go kim te­raz jes­tem, czy po­win­nam ka­tować siebie, za to, którą dro­ge wyb­rałam, którą drogą właśnie kroczę za­dając nieświado­mie rany.W niebie będziemy się dzi­wić trzem rzeczom: nad ty­mi, których tu nie ma; nad ty­mi, którzy tu są; nad na­mi sa­mymi, w ja­ki sposób się tu znaleźliśmy.Lider to nie jest osoba , która ma władzę nad innymi. Lider to osoba, która sprawia że inni odzyskują władzę nad sobą.Moc: Wiele jest mocy lecz nie ma większej nad człowieka.Dreszcz i ten deszcz... sprag­niona dusza, ser­ca splot. Wir na­miet­nosci, ust mus­niecia lot... niep­lytka gle­bia, by­cia moc. Po­wiew rak, zes­po­lenie po­nad for­my form... Wy­kuty zar, w kuz­ni ludzi, nas po­nad wszys­tko, po­nad ca­ly ten czas.Największą władzę nad mężczyzną ma kobieta, która wprawdzie nie oddaje mu się, ale potrafi utrzymać go w wierze, iż odwzajemnia jego miłość.