Nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa.


nie-podchodź-cynicznie-do-miłoś-albowiem-wobec-oschłoś-i-rozczarowań-ona-jest-wieczna-jak-trawa
desiderataniepodchodźcyniczniedomiłościalbowiemwobecoschłościrozczarowańonajestwiecznajaktrawanie podchodźpodchodź cyniczniecynicznie dodo miłościalbowiem wobecwobec oschłościoschłości ii rozczarowańrozczarowań onaona jestjest wiecznawieczna jakjak trawanie podchodź cyniczniepodchodź cynicznie docynicznie do miłościalbowiem wobec oschłościwobec oschłości ioschłości i rozczarowańi rozczarowań onarozczarowań ona jestona jest wiecznajest wieczna jakwieczna jak trawanie podchodź cynicznie dopodchodź cynicznie do miłościalbowiem wobec oschłości iwobec oschłości i rozczarowańoschłości i rozczarowań onai rozczarowań ona jestrozczarowań ona jest wiecznaona jest wieczna jakjest wieczna jak trawanie podchodź cynicznie do miłościalbowiem wobec oschłości i rozczarowańwobec oschłości i rozczarowań onaoschłości i rozczarowań ona jesti rozczarowań ona jest wiecznarozczarowań ona jest wieczna jakona jest wieczna jak trawa

Nic się nie może ostać wobec prawdy, ona jest wielką, wieczną triumfatorką.Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie.Miłość nie jest głodem. Jest ona iuge convium - wieczną ucztą nie znającą przesytu, na której żywimy się posługując się innym raczej, niż jedząc sami.Miłość - wieczna wiosna kobiety i wieczna jesień mężczyzny.Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań. Jest ona bowiem nieufnością wobec siebie samego, świadectwem nikłych naszych zalet.Mężczyzna wobec lwa potrafi być lwem, ale wobec kobiety jest zawsze lisem.