Nie popełnij błędu i nie traktuj swojego psa jak człowieka, albowiem on potraktuje cię jak psa.


nie-popełnij-błę-i-nie-traktuj-swojego-psa-jak-człowieka-albowiem-on-potraktuje-ę-jak-psa
martha scottniepopełnijbłędunietraktujswojegopsajakczłowiekaalbowiemonpotraktujeciępsanie popełnijpopełnij błędubłędu ii nienie traktujtraktuj swojegoswojego psapsa jakjak człowiekaalbowiem onon potraktujepotraktuje cięcię jakjak psanie popełnij błędupopełnij błędu ibłędu i niei nie traktujnie traktuj swojegotraktuj swojego psaswojego psa jakpsa jak człowiekaalbowiem on potraktujeon potraktuje ciępotraktuje cię jakcię jak psanie popełnij błędu ipopełnij błędu i niebłędu i nie traktuji nie traktuj swojegonie traktuj swojego psatraktuj swojego psa jakswojego psa jak człowiekaalbowiem on potraktuje cięon potraktuje cię jakpotraktuje cię jak psanie popełnij błędu i niepopełnij błędu i nie traktujbłędu i nie traktuj swojegoi nie traktuj swojego psanie traktuj swojego psa jaktraktuj swojego psa jak człowiekaalbowiem on potraktuje cię jakon potraktuje cię jak psa

Przy­jaciel to ktoś, kto nie trzy­ma Cię na uwięzi jak psa. -Chemicals
przy­jaciel-to ktoś-kto-nie trzy­-cię-na uwięzi-jak psa
Nie bierz uwielbienia swojego psa za ostateczny dowód na to, że jesteś super. -Ann Landers
nie-bierz-uwielbienia-swojego-psa-za-ostateczny-dowód-na-to-że-jesteś-super
Dla psa jego pan jest Napoleonem. Stąd się bierze nieustająca popularność psa. -Aldous Huxley
dla-psa-jego-pan-jest-napoleonem-stąd-ę-bierze-nieustająca-popularność-psa
- kocha­nie chodźmy na spacerek - nie trak­tuj mnie jak psa ;)  -tusiak
 kocha­nie-chodźmy-na spacerek-nie trak­tuj-mnie-jak psa- 
Jeśli nie wiesz, jak smakuje szampon - nigdy nie kąpałeś psa. -Franklin P. Jones
jeśli-nie-wiesz-jak-smakuje-szampon-nigdy-nie-kąpałeś-psa