Nie popełnij błędu i nie traktuj swojego psa jak człowieka, albowiem on potraktuje cię jak psa.


nie-popełnij-błę-i-nie-traktuj-swojego-psa-jak-człowieka-albowiem-on-potraktuje-ę-jak-psa
martha scottniepopełnijbłędunietraktujswojegopsajakczłowiekaalbowiemonpotraktujeciępsanie popełnijpopełnij błędubłędu ii nienie traktujtraktuj swojegoswojego psapsa jakjak człowiekaalbowiem onon potraktujepotraktuje cięcię jakjak psanie popełnij błędupopełnij błędu ibłędu i niei nie traktujnie traktuj swojegotraktuj swojego psaswojego psa jakpsa jak człowiekaalbowiem on potraktujeon potraktuje ciępotraktuje cię jakcię jak psanie popełnij błędu ipopełnij błędu i niebłędu i nie traktuji nie traktuj swojegonie traktuj swojego psatraktuj swojego psa jakswojego psa jak człowiekaalbowiem on potraktuje cięon potraktuje cię jakpotraktuje cię jak psanie popełnij błędu i niepopełnij błędu i nie traktujbłędu i nie traktuj swojegoi nie traktuj swojego psanie traktuj swojego psa jaktraktuj swojego psa jak człowiekaalbowiem on potraktuje cię jakon potraktuje cię jak psa

Przy­jaciel to ktoś, kto nie trzy­ma Cię na uwięzi jak psa.Nie bierz uwielbienia swojego psa za ostateczny dowód na to, że jesteś super.Dla psa jego pan jest Napoleonem. Stąd się bierze nieustająca popularność psa.Jak pies służył, jak psa ubili.- kocha­nie chodźmy na spacerek - nie trak­tuj mnie jak psa ;) Jeśli nie wiesz, jak smakuje szampon - nigdy nie kąpałeś psa.