Nie pot­ra­fię już kochać ,nie pot­ra­fię już niena­widzić. Ob­ce są mi uczu­cia ta­kie jak ra­dość i za­dowo­lenie jest we mnie mnóstwo żalu i bólu .Życie wys­sało ze mnie te uczu­cia .jes­tem wypalona.


nie-pot­ra­fię-już-kochać-nie-pot­ra­fię-już-niena­widzić-ob­ są mi uczu­cia-­kie-jak ra­dość-i za­dowo­lenie-jest we mnie
nati02niepot­ra­fięjużkochaćnieniena­widzićob­ce są mi uczu­ciata­kiejak ra­dośći za­dowo­leniejest we mniemnóstwożalui bóluyciewys­sałoze mniete uczu­ciajes­temwypalonanie pot­ra­fiępot­ra­fię jużjuż kochaćnie pot­ra­fiępot­ra­fię jużjuż niena­widzićob­ce są mi uczu­cia ta­kieta­kie jak ra­dośćjak ra­dość i za­dowo­leniei za­dowo­lenie jest we mniejest we mnie mnóstwomnóstwo żalużalu i bóluŻycie wys­sałowys­sało ze mnieze mnie te uczu­ciajes­tem wypalonanie pot­ra­fię jużpot­ra­fię już kochaćnie pot­ra­fię jużpot­ra­fię już niena­widzićob­ce są mi uczu­cia ta­kie jak ra­dośćta­kie jak ra­dość i za­dowo­leniejak ra­dość i za­dowo­lenie jest we mniei za­dowo­lenie jest we mnie mnóstwojest we mnie mnóstwo żalumnóstwo żalu i bóluŻycie wys­sało ze mniewys­sało ze mnie te uczu­cia