Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, a to z wielką miłością.


nie-potrafimy-robić-wielkich-rzeczy-możemy-robić-rzeczy-łe-a-to-z-wielką-miłośą
matka teresa z kalkutyniepotrafimyrobićwielkichrzeczymożemyrzeczymałetowielkąmiłościąnie potrafimypotrafimy robićrobić wielkichwielkich rzeczymożemy robićrobić rzeczyrzeczy małez wielkąwielką miłościąnie potrafimy robićpotrafimy robić wielkichrobić wielkich rzeczymożemy robić rzeczyrobić rzeczy małea to zz wielką miłościąnie potrafimy robić wielkichpotrafimy robić wielkich rzeczymożemy robić rzeczy małea to z wielkąnie potrafimy robić wielkich rzeczya to z wielką miłością

Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczy -Peter Drucker
nie-chodzi-o-to-aby-robić-wszystkie-rzeczy-we-właściwy-sposób-chodzi-przede-wszystkim-o-to-aby-robić-właściwe-rzeczy
Ty możesz robić to, czego ja nie potrafię. Ja mogę robić to, co się tobie nie udaje. Wspólnie możemy dla Pana Boga dokonać czegoś zupełnie wspaniałego. -Matka Teresa z Kalkuty
ty-możesz-robić-to-czego-ja-nie-potrafię-ja-mogę-robić-to-co-ę-tobie-nie-udaje-wspólnie-możemy-dla-pana-boga-dokonać-czegoś-zupełnie
Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz. -Augustyn Św
małe-rzeczy-są-naprawdę-łe-ale-być-wiernym-w-łych-rzeczach-to-wielka-rzecz
At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane. -Arundhati Roy
at­mosfe­ra-była-gęsta-od myśli-i rzeczy-do po­wie­dze­nia-ale w ­kich-mo­men­tach-mówi ę-tyl­ko-małe-rzeczy-duże rzeczy
Jesteś w średnim wieku wówczas, gdy nadal możesz robić to samo, że wolałbyś tego nie robić. -Johann Reinhold Forster
jesteś-w-średnim-wieku-wówczas-gdy-nadal-możesz-robić-to-samo-że-wolałbyś-tego-nie-robić