Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, a to z wielką miłością.


nie-potrafimy-robić-wielkich-rzeczy-możemy-robić-rzeczy-łe-a-to-z-wielką-miłośą
matka teresa z kalkutyniepotrafimyrobićwielkichrzeczymożemyrzeczymałetowielkąmiłościąnie potrafimypotrafimy robićrobić wielkichwielkich rzeczymożemy robićrobić rzeczyrzeczy małez wielkąwielką miłościąnie potrafimy robićpotrafimy robić wielkichrobić wielkich rzeczymożemy robić rzeczyrobić rzeczy małea to zz wielką miłościąnie potrafimy robić wielkichpotrafimy robić wielkich rzeczymożemy robić rzeczy małea to z wielkąnie potrafimy robić wielkich rzeczya to z wielką miłością

Nie chodzi o to, aby robić wszystkie rzeczy we właściwy sposób. Chodzi przede wszystkim o to, aby robić właściwe rzeczyWielkie okazje oczekują tych, którzy dają z siebie więcej, niż się od nich wymaga. Możemy nie mieć okazji wykonywania wielkich rzeczy w wielki sposób, ale każdy może wykonywać małe rzeczy w wielki sposób.Ty możesz robić to, czego ja nie potrafię. Ja mogę robić to, co się tobie nie udaje. Wspólnie możemy dla Pana Boga dokonać czegoś zupełnie wspaniałego.Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz.At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane.Jesteś w średnim wieku wówczas, gdy nadal możesz robić to samo, że wolałbyś tego nie robić.