Nie ma potrzeby wierzyć w to, co artysta mówi. Trzeba wierzyć w to, co robi. Tylko to się liczy.


nie-potrzeby-wierzyć-w-to-co-artysta-mówi-trzeba-wierzyć-w-to-co-robi-tylko-to-ę-liczy
david hockneyniepotrzebywierzyćtocoartystamówitrzebarobitylkotosięliczynie mama potrzebypotrzeby wierzyćwierzyć wco artystaartysta mówitrzeba wierzyćwierzyć wco robisię liczynie ma potrzebyma potrzeby wierzyćpotrzeby wierzyć wco artysta mówitrzeba wierzyć wtylko to sięnie ma potrzeby wierzyćma potrzeby wierzyć wtylko to się liczynie ma potrzeby wierzyć w

Arytmetyki nie można zrozumieć, trzeba tylko w nią wierzyć.Lepiej zbyt wierzyć w ludzi niż nie wierzyć wcale.Czyż to jest w mocy ludzkiej wierzyć albo nie wierzyć?Wierzyć znaczy nie tylko wznosić oczy do Boga i uwielbiać Go; trzeba jeszcze umieć patrzeć na ziemię ludzkimi oczami Chrystusa.Trudno dziś wierzyć w istnienie Boga, zapewne, ale trudniej nie wierzyć w istnienie diabła. Diabla w historii.Nie wierzyć w Boga to smutne. Wierzyć w Boga i wyrządzać komuś krzywdę - to straszne.