Nie powinniśmy zapominać przyczyny nieszczęścia, którego byliśmy już tak blisko.


nie-powinniśmy-zapominać-przyczyny-nieszczęścia-którego-byliśmy-już-tak-blisko
trygve gulbranssenniepowinniśmyzapominaćprzyczynynieszczęściaktóregobyliśmyjużtakbliskonie powinniśmypowinniśmy zapominaćzapominać przyczynyprzyczyny nieszczęściaktórego byliśmybyliśmy jużjuż taktak bliskonie powinniśmy zapominaćpowinniśmy zapominać przyczynyzapominać przyczyny nieszczęściaktórego byliśmy jużbyliśmy już takjuż tak bliskonie powinniśmy zapominać przyczynypowinniśmy zapominać przyczyny nieszczęściaktórego byliśmy już takbyliśmy już tak bliskonie powinniśmy zapominać przyczyny nieszczęściaktórego byliśmy już tak blisko

Wszystkie nasze nieszczęścia biorą się z jednej tyko przyczyny, mianowicie stąd, że człowiek nie umie przebywać w samotności.Przywarli do siebie tak blisko, że nie było już miejsca na żadne uczucia.Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę.Powinniśmy zawsze słuchać małego dziecka, którym niegdyś byliśmy - i które wciąż jeszcze w sobie nosimy. Ono dobrze wie, co to są magiczne chwile. I clić często udaje nam się zagłuszyć jego płacz, to jednak nigdy nie zdołamy stłumić jego głosu.Położysz się blisko, Najbliżej. Dreszcze przeszyją mą bla­da skórę Kiedy poczuję, że jesteś, Tak blisko. De­likat­nie mus­kając Twe wargi Obejmę Cię i poczuję, Że jesteś. Przy cichych jękach odpłyniesz Na oceanu bez­kres, poczujesz, Że jestem. I cicho położysz się blisko, Najbliżej.Ty czy ja.. Nas już nie ma Byliśmy Odeszłam ja  Odeszłeś ty Każdy w inną stronę Zburzy­liśmy nasz wspólny mur-miłość Skończyło się Znikła tak nagle Po­zos­tały tyl­ko wspomnienia Czyżby minął już nasz czas Minął czas-minęła miłość nie­chciana,opuszczo­na umarła niczym za­baw­ka naj­pierw cudowna po­tem nudna.. Było wszys­tko żeby za chwilę nie było już niczego?? Przegraliśmy Miłość gaśnie... Powoli... Cicho.. Zgasła!