Nie pozwól, aby ktokolwiek przyszedł do ciebie i odchodził bez stania się lepszym i bardziej zadowolonym.


nie-pozwól-aby-ktokolwiek-przyszedł-do-ciebie-i-odchodził-bez-stania-ę-lepszym-i-bardziej-zadowolonym
matka teresa z kalkutyniepozwólabyktokolwiekprzyszedłdociebieodchodziłbezstaniasięlepszymbardziejzadowolonymnie pozwólaby ktokolwiekktokolwiek przyszedłprzyszedł dodo ciebieciebie ii odchodziłodchodził bezbez staniastania sięsię lepszymlepszym ii bardziejbardziej zadowolonymaby ktokolwiek przyszedłktokolwiek przyszedł doprzyszedł do ciebiedo ciebie iciebie i odchodziłi odchodził bezodchodził bez staniabez stania sięstania się lepszymsię lepszym ilepszym i bardzieji bardziej zadowolonymaby ktokolwiek przyszedł doktokolwiek przyszedł do ciebieprzyszedł do ciebie ido ciebie i odchodziłciebie i odchodził bezi odchodził bez staniaodchodził bez stania siębez stania się lepszymstania się lepszym isię lepszym i bardziejlepszym i bardziej zadowolonymaby ktokolwiek przyszedł do ciebiektokolwiek przyszedł do ciebie iprzyszedł do ciebie i odchodziłdo ciebie i odchodził bezciebie i odchodził bez staniai odchodził bez stania sięodchodził bez stania się lepszymbez stania się lepszym istania się lepszym i bardziejsię lepszym i bardziej zadowolonym

Bra­kuje mi słów ,aby opi­sać to, co czuję do Ciebie Jaką ra­dością jest wy­pełnione mo­je serducho. Gdy Cię widzę ,to góry mógłbym przenosić, zacho­wywać się jak zwie­rze i upo­lować coś dla Ciebie. Łza się w oku kręci,gdy odchodzisz. Wiem ,że tak trzeba. Nie bój się mnie i mo­jego uczucia. Pozwól na to ,aby trwało...Pan przyszedł na świat nie po to, aby ludzie stali się mądrzejsi, lecz aby byli lepsi.Bez Ciebie, Jezu, rodzimy się tylko, aby umrzeć; z Tobą umieramy po to, aby się narodzić.Kiedy znajdziesz prawdziwą przyjaźń, dbaj o nią jak o drogocenny klejnot. Poleruj ją, poświęcaj swój czas, aby się nią zajmować i ją chronić. Strzeż jej, ale pozwól, by świeciła własnym blaskiem. Będzie wtedy błyszczeć coraz bardziej.Sza­nuj ko­bietę, którą kochasz. I prze­de wszys­tkim nie pozwól, Aby przez ciebie ona przes­tała sza­nować samą siebie...Aby właściwie nacieszyć się psem, nie wystarczy po prostu nauczyć go być prawie człowiekiem. Chodzi o to, by otworzyć się na możliwość stania się po części psem.