Nie pozwól, by zak­rzycza­no Twe milczenie.


nie-pozwól-by zak­rzycza­no-twe-milczenie
nadzieja21niepozwólby zak­rzycza­notwemilczenienie pozwólby zak­rzycza­no twetwe milczenieby zak­rzycza­no twe milczenie

zbyt długi impas niech znów zak­witnie Ziemia pozwól jej odejść  -bez.odwagi
zbyt-długi-impas-niech-znów-zak­witnie-ziemia-pozwól-jej-odejść 
Nie pozwól nigdy, by twe poczucie moralności powstrzymywało cię od czynienia dobra. -Isaac Asimov
nie-pozwól-nigdy-by-twe-poczucie-moralnoś-powstrzymywało-ę-od-czynienia-dobra
Uchroń przed złem Panie Już mi nie pozwól się bać Nie pozwól na łzy  -matijah
uchroń-przed-złem-panie-już-mi nie pozwól ę-bać-nie-pozwól-na łzy 
Aby zna­leźć miłość, nie pu­kaj do każdych drzwi. Gdy przyj­dzie two­ja godzi­na, sa­ma wej­dzie do twe­go do­mu, w twe życie, do twe­go serca. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)
aby-zna­źć-miłość-nie pu­kaj-do każdych-drzwi-gdy przyj­dzie-two­ja-godzi­na-­-wej­dzie-do twe­go-do­mu-w twe-życie-do twe­go