Nie pozwól, by zak­rzycza­no Twe milczenie.


nie-pozwól-by zak­rzycza­no-twe-milczenie
nadzieja21niepozwólby zak­rzycza­notwemilczenienie pozwólby zak­rzycza­no twetwe milczenieby zak­rzycza­no twe milczenie

zbyt długi impas niech znów zak­witnie Ziemia pozwól jej odejść Nie pozwól nigdy, by twe poczucie moralności powstrzymywało cię od czynienia dobra.Istnieje potężny język - milczenie. Istnieje pojęcie Uchroń przed złem Panie Już mi nie pozwól się bać Nie pozwól na łzy Aby zna­leźć miłość, nie pu­kaj do każdych drzwi. Gdy przyj­dzie two­ja godzi­na, sa­ma wej­dzie do twe­go do­mu, w twe życie, do twe­go serca.Przy­pom­nij so­bie, gdy mówiłem Ci,że jes­teś moim aniołem. Więc nie pozwól mi zejść do piekła. Pozwól mi być częścią two­jego świata, świata bez które­go nie pot­ra­fię żyć..