Nie pozwól mi o To­bie zapomnieć.


nie-pozwól-mi o to­bie-zapomnieć
kszyszunianiepozwólmi o to­biezapomniećnie pozwólpozwól mi o to­biemi o to­bie zapomniećnie pozwól mi o to­biepozwól mi o to­bie zapomniećnie pozwól mi o to­bie zapomnieć

Odejdź z mej pa­mięci !!! Wyjdź z me­go serca!!! Pozwól mi zapomnieć!!! Nie rań więcej!!! Proszę tyl­ko o to...Przy­pom­nij so­bie, gdy mówiłem Ci,że jes­teś moim aniołem. Więc nie pozwól mi zejść do piekła. Pozwól mi być częścią two­jego świata, świata bez które­go nie pot­ra­fię żyć..Pozwól zo­baczyć w so­bie człowieka.Cza­sami przeszłość bo­li. Nie pozwól by wspom­nienia o To­bie również raniły.Uchroń przed złem Panie Już mi nie pozwól się bać Nie pozwól na łzy Pozwól, że wejdę i pozostanę sobą już w To­bie na zawsze.