Nie pozwól nigdy, by twe poczucie moralności powstrzymywało cię od czynienia dobra.


nie-pozwól-nigdy-by-twe-poczucie-moralnoś-powstrzymywało-ę-od-czynienia-dobra
isaac asimovniepozwólnigdybytwepoczuciemoralnościpowstrzymywałocięodczynieniadobranie pozwólpozwól nigdyby twetwe poczuciepoczucie moralnościmoralności powstrzymywałopowstrzymywało cięcię odod czynieniaczynienia dobranie pozwól nigdyby twe poczucietwe poczucie moralnościpoczucie moralności powstrzymywałomoralności powstrzymywało ciępowstrzymywało cię odcię od czynieniaod czynienia dobraby twe poczucie moralnościtwe poczucie moralności powstrzymywałopoczucie moralności powstrzymywało cięmoralności powstrzymywało cię odpowstrzymywało cię od czynieniacię od czynienia dobraby twe poczucie moralności powstrzymywałotwe poczucie moralności powstrzymywało ciępoczucie moralności powstrzymywało cię odmoralności powstrzymywało cię od czynieniapowstrzymywało cię od czynienia dobra

Twoja ludzka wolność zobowiązuje cię do czynienia dobra.Ta chwi­la, ułamek sekundy Chłonę Cię... To spoj­rze­nie nieśmiałe Chłonę Cię... Ten do­tyk delikatny Chłonę Cię... Ten po­całunek słodki Chłonę Cię... Twe ręce błądzące Chłonę Cię... Twój od­dech przyspieszony Chłonę Cię... Twe ser­ce dudniące Chłonę Cię... Ta rozkosz Pod­daję się _______________ Nie wiem czy powinnam, a jeśli do­wie się on... ? Grzeszny jest ten, kto mając możliwość czynienia dobra, nie czyni tego.Dobro ma równie wielką moc czynienia dobra, jak zło zła.Nie pozwól, by zak­rzycza­no Twe milczenie.Poczucie dobra i zła zależy w znacznej mierze od naszego o tym mniemania.