Nie pozwalajcie faktom znaczyć więcej niż to, czego istotnie dowodzą.


nie-pozwalajcie-faktom-znaczyć-więcej-ż-to-czego-istotnie-dowodzą
ludwik pasteurniepozwalajciefaktomznaczyćwięcejniżtoczegoistotniedowodząnie pozwalajciepozwalajcie faktomfaktom znaczyćznaczyć więcejwięcej niżczego istotnieistotnie dowodząnie pozwalajcie faktompozwalajcie faktom znaczyćfaktom znaczyć więcejznaczyć więcej niżczego istotnie dowodząnie pozwalajcie faktom znaczyćpozwalajcie faktom znaczyć więcejfaktom znaczyć więcej niżnie pozwalajcie faktom znaczyć więcejpozwalajcie faktom znaczyć więcej niż

Nie poz­wa­laj­cie fak­tom znaczyć więcej niż to, cze­go istotnie dowodzą.Nie można osiągnąć więcej niż to, czego oczekujeszRzeczy naprawdę ważne dla ludzi to rzeczy, które mogą znaczyć więcej niż samo życie - kochanie i bycie kochanym, oddanie prawdzie, integralność wewnętrzna, odwaga, współczucie.I tyl­ko miłość może spra­wić, że sta­jesz się wyjątkowym. Tym je­dynym, je­dynym na mi­lion, je­dynym w całym wszechświecie, niezastąpionym.. a two­ja obec­ność zaczy­na znaczyć więcej, niż cała reszta świata.//' A miłość daje to czego nie daje więcej niż myślisz bo cała jest stamtąd a śmierć to ciekawostka że trzeba iść dalej.Kobieta jest raczej stworzona, aby być kochaną, niż aby kochać, na kształt kwiatów, co same nie czują zgoła swej woni, lecz komuś dają ją czuć. Kobiety są to istotnie kwiaty w miłości.