Nie próbuj pomnożyć mienia, próbuj raczej umniejszyć swe żądze.


nie-próbuj-pomnożyć-mienia-próbuj-raczej-umniejszyć-swe-żądze
platonniepróbujpomnożyćmieniaraczejumniejszyćsweżądzenie próbujpróbuj pomnożyćpomnożyć mieniapróbuj raczejraczej umniejszyćumniejszyć sweswe żądzenie próbuj pomnożyćpróbuj pomnożyć mieniapróbuj raczej umniejszyćraczej umniejszyć sweumniejszyć swe żądzenie próbuj pomnożyć mieniapróbuj raczej umniejszyć sweraczej umniejszyć swe żądzepróbuj raczej umniejszyć swe żądze

Karty i kości są książkami diabła. Nie próbuj Nie próbuj posługiwać się autorytetem tam, gdzie wystarczy rozsądek.Wyjątek – mów, że pot­wier­dza re­gułę. Nie próbuj tłumaczyć jak.Nie próbuj posługi­wać się auto­ryte­tem tam, gdzie wys­tar­czy rozsądek.Nie próbuj żyć wiecznie, bo ci się nie uda.Szczęście jest motylem: próbuj je złapać, a odleci. Usiądź w spokoju, a ono spocznie na twoim ramieniu