Nie proś się o Miłość. Zo­baczysz, sa­ma przyjdzie.


nie-proś ę-o miłość-zo­baczysz-­-przyjdzie
brunonieproś sięo miłośćzo­baczyszsa­maprzyjdzienie proś sięproś się o miłośćsa­ma przyjdzienie proś się o miłość

A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja.Nie kochaj mocno, bo przyjdzie nienawiść, nie nienawidź mocno, bo przyjdzie miłość.Modlę się o miłość prawdziwą, co się nie zmieni, taką co przyjdzie od razu bez nadziei.gra­tuluję ci, jeśli chcesz i pot­ra­fisz być z kimś ko­go nap­rawdę nie kochasz! mar­nu­jesz miłość.....ale kiedyś zo­baczysz, że ser­ca nie oszu­kasz, a do miłości się nie zmusisz...Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu; przyjdzie - zrobi niespodziankę.Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu, przyjdzie - zrobi niespodziankę.