Nie przyjemność, nie chwała, nie władza – wolność, wyłącznie wolność.


nie-przyjemność-nie-chwała-nie-władza-wolność-wyłącznie-wolność
fernando pessoanieprzyjemnośćniechwaławładzawolnośćwyłączniewolnośćnie przyjemnośćnie chwałanie władzawładza –– wolnośćwyłącznie wolnośćnie władza –władza – wolnośćnie władza – wolność

Władza i wolność są tożsame.Wolność to znaczy odpowiedzialność za swe czyny, a nie wstrzymywanie się od tych czynów. Wolność - to znaczy świadomy czyn.Wolność jest władzą, jaką mamy nad samy sobą.To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.Chwała twoim dłoniom które ty­le pier­si ukołysały do snu. Chwała twoim ustom które ty­le słów wtłoczyły z pow­ro­tem do zdzi­wionych gardeł. Chwała twoim oczom które przej­rzały ty­le ko­biecych pod­stępów . Chwała im bo os­trze­gały mnie szczerze. Chwała twoim myślom scho­wanym głęboko. Chwała im bo one jedne spra­wiły że wierzę.Niejeden bumerang nie wraca. Wybiera wolność.