Nie ma przykrzejszych rozczarowań niż te, kiedy radość w sercu potyka się o kamień obojętności.


nie-przykrzejszych-rozczarowań-ż-te-kiedy-radość-w-sercu-potyka-ę-o-kamień-obojętnoś
zofia gerlachnieprzykrzejszychrozczarowańniżtekiedyradośćsercupotykasiękamieńobojętnościnie mama przykrzejszychprzykrzejszych rozczarowańrozczarowań niżniż tekiedy radośćradość ww sercusercu potykapotyka sięo kamieńkamień obojętnościnie ma przykrzejszychma przykrzejszych rozczarowańprzykrzejszych rozczarowań niżrozczarowań niż tekiedy radość wradość w sercuw sercu potykasercu potyka siępotyka się osię o kamieńo kamień obojętnościnie ma przykrzejszych rozczarowańma przykrzejszych rozczarowań niżprzykrzejszych rozczarowań niż tekiedy radość w sercuradość w sercu potykaw sercu potyka sięsercu potyka się opotyka się o kamieńsię o kamień obojętnościnie ma przykrzejszych rozczarowań niżma przykrzejszych rozczarowań niż tekiedy radość w sercu potykaradość w sercu potyka sięw sercu potyka się osercu potyka się o kamieńpotyka się o kamień obojętności

Radość jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi. -Adalbert Balling
radość-jest-jak-kamień-który-wrzucony-do-wody-zatacza-coraz-większe-kręgi
Kiedy potrzebny, podnosi się w cenie zwyczajny kamień nad drogie kamienie. -Aliszer Nawoi
kiedy-potrzebny-podnosi-ę-w-cenie-zwyczajny-kamień-nad-drogie-kamienie
Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry. -Konfucjusz
człowiek-potyka-ę-o-kretowiska-nie-o-góry
Radość można osiągnąć tylko wtedy, gdy się drugiemu sprawia radość. -Karl Barth
radość-można-osiągnąć-tylko-wtedy-gdy-ę-drugiemu-sprawia-radość
Prawdziwa radość zaczyna się wtedy, kiedy postanowisz bezwarunkowo cieszyć się każdym dniem -Aneta Michalak
prawdziwa-radość-zaczyna-ę-wtedy-kiedy-postanowisz-bezwarunkowo-cieszyć-ę-każdym-dniem