Nie ma przykrzejszych rozczarowań niż te, kiedy radość w sercu potyka się o kamień obojętności.


nie-przykrzejszych-rozczarowań-ż-te-kiedy-radość-w-sercu-potyka-ę-o-kamień-obojętnoś
zofia gerlachnieprzykrzejszychrozczarowańniżtekiedyradośćsercupotykasiękamieńobojętnościnie mama przykrzejszychprzykrzejszych rozczarowańrozczarowań niżniż tekiedy radośćradość ww sercusercu potykapotyka sięo kamieńkamień obojętnościnie ma przykrzejszychma przykrzejszych rozczarowańprzykrzejszych rozczarowań niżrozczarowań niż tekiedy radość wradość w sercuw sercu potykasercu potyka siępotyka się osię o kamieńo kamień obojętnościnie ma przykrzejszych rozczarowańma przykrzejszych rozczarowań niżprzykrzejszych rozczarowań niż tekiedy radość w sercuradość w sercu potykaw sercu potyka sięsercu potyka się opotyka się o kamieńsię o kamień obojętnościnie ma przykrzejszych rozczarowań niżma przykrzejszych rozczarowań niż tekiedy radość w sercu potykaradość w sercu potyka sięw sercu potyka się osercu potyka się o kamieńpotyka się o kamień obojętności

Radość jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi.Kiedy potrzebny, podnosi się w cenie zwyczajny kamień nad drogie kamienie.Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry.Radość można osiągnąć tylko wtedy, gdy się drugiemu sprawia radość.Prawdziwa radość zaczyna się wtedy, kiedy postanowisz bezwarunkowo cieszyć się każdym dniemNie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jestem tylko chłopcem bawiącym się na morskim brzegu, pochylającym się i znajdującym piękniejszą muszelkę lub kamień gładszy niż inne, podczas gdy wielki ocean prawdy jest ciągle zakryty przede mną.