Nie przynosi wstydu śmiertelnym to, co konieczne.


nie-przynosi-wstydu-śmiertelnym-to-co-konieczne
eurypidesnieprzynosiwstyduśmiertelnymtocokoniecznenie przynosiprzynosi wstyduwstydu śmiertelnymco koniecznenie przynosi wstyduprzynosi wstydu śmiertelnymnie przynosi wstydu śmiertelnym

Mężczyzna to zło konieczne, przy czym akcent należy kłaść bardziej na zło niż na konieczne.Kobieta jest wiosną... przychodzi po jesieni i zimie, przynosi świeżość i ciepło... i jeszcze przynosi nadzieję.Staraj się podobać wszystkim obywatelom, w jakimkolwiek mieście przebywasz, bo to najwięcej przynosi wdzięczności; a postępowanie zadufane w sobie częstokroć ciężkie i szkodliwe przynosi skutki.Podstęp wcale nie przynosi ludziom pożytku; niekorzystną jest rzeczą nie tylko być oszukanym, lecz również oszukiwać; wszakże podstęp upadla naturę ludzką, zwycięzcę naraża na pogardę, zwyciężonemu przynosi politowanie.Życie nie dało niczego śmiertelnym bez wielkiej pracy.Mózg nie ma wstydu.