Nie py­taj mnie jak wygląda szczęście,bo dla każde­go szczęście jest czymś in­nym.Mo­je miało błękit­ne oczy,burzę blond loków, a ubierało się w koszulę w kratkę.Nies­te­ty szczęście by­wa ulot­ne...i mo­je właśnie odeszło.


nie-py­taj-mnie-jak wygląda-szczęściebo-dla-każde­go-szczęście-jest czymś-in­nymmo­-miało-błękit­ne-oczyburzę-blond-loków
anjaniepy­tajmniejak wyglądaszczęściebodlakażde­goszczęściejest czymśin­nymmo­jemiałobłękit­neoczyburzęblondlokówa ubierało sięw koszulęw kratkęnies­te­tyby­waulot­neimo­jewłaśnieodeszłonie py­tajpy­taj mniemnie jak wyglądadla każde­gokażde­go szczęścieszczęście jest czymśmiało błękit­neblond lokówa ubierało się w koszulęszczęście by­waby­wa ulot­neiulot­nei mo­jemo­je właśniewłaśnie odeszłonie py­taj mniepy­taj mnie jak wyglądadla każde­go szczęściekażde­go szczęście jest czymśszczęście by­wa ulot­neiby­wa ulot­nei mo­jeulot­nei mo­je właśniemo­je właśnie odeszło

Szczęście jest war­tością na którą zasługu­je każdy człowiek bez względu na to czy jest dob­ry czy zły. Jed­nakże nie każde­mu szczęście jest pisane. -AnDree
szczęście-jest war­tośą-na którą-zasługu­-każdy-człowiek-bez-wzglę-na to czy-jest dob­ry-czy-zły-jed­nakże nie każde­mu
Ku­puje­my szczęście, dla­tego nig­dy go nie poczu­jemy... Szczęście bo­wiem jest sa­mym ruchem który wkłada­my w je­go osiągnięcie. -Duch_Sumienia
ku­puje­my-szczęście-dla­tego-nig­dy-go nie poczu­jemy-szczęście bo­wiem-jest ­mym-ruchem-który-wkłada­my-w ­go-osiągnięcie
Szczęście nie jest ani dziełem przypadku, ani darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie -Erich Fromm
szczęście-nie-jest-ani-dziełem-przypadku-ani-darem-bogów-szczęście-to-coś-co-każdy-z-nas-musi-wypracować-dla-samego-siebie