Nie ma różnych rodzajów życia, jest jedno, a jego źródłem jest Miłość twojego Boga, który bez przerwy rodzi wszechświat i ludzkość.


nie-różnych-rodzajów-życia-jest-jedno-a-jego-źródłem-jest-miłość-twojego-boga-który-bez-przerwy-rodzi-wszechświat-i-ludzkość
michel quoistnieróżnychrodzajówżyciajestjednojegoźródłemmiłośćtwojegobogaktórybezprzerwyrodziwszechświatludzkośćnie mama różnychróżnych rodzajówrodzajów życiajest jednojego źródłemźródłem jestjest miłośćmiłość twojegotwojego bogaktóry bezbez przerwyprzerwy rodzirodzi wszechświatwszechświat ii ludzkośćnie ma różnychma różnych rodzajówróżnych rodzajów życiaa jego źródłemjego źródłem jestźródłem jest miłośćjest miłość twojegomiłość twojego bogaktóry bez przerwybez przerwy rodziprzerwy rodzi wszechświatrodzi wszechświat iwszechświat i ludzkośćnie ma różnych rodzajówma różnych rodzajów życiaa jego źródłem jestjego źródłem jest miłośćźródłem jest miłość twojegojest miłość twojego bogaktóry bez przerwy rodzibez przerwy rodzi wszechświatprzerwy rodzi wszechświat irodzi wszechświat i ludzkośćnie ma różnych rodzajów życiaa jego źródłem jest miłośćjego źródłem jest miłość twojegoźródłem jest miłość twojego bogaktóry bez przerwy rodzi wszechświatbez przerwy rodzi wszechświat iprzerwy rodzi wszechświat i ludzkość

Nie ma wielu rodzajów życia, jest tylko jedno i jedna siła w sercu tego życia. Siła jednocząca:
nie-wielu-rodzajów-życia-jest-tylko-jedno-i-jedna-ła-w-sercu-tego-życia-siła-jednocząca-duch-boży-który-od-początku-unosił-ę-nad-wodami
Najgłębszym sensem naszego życia jest miłość Boga, która staje się źródłem każdej innej miłości -Nieznany
najgłębszym-sensem-naszego-życia-jest-miłość-boga-która-staje-ę-źródłem-każdej-innej-miłoś
Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. -Jan Paweł II
miłość-jest-łą-która-nie-narzuca-ę-człowiekowi-od-zewnątrz-lecz-rodzi-ę-w-jego-wnętrzu-w-jego-sercu-jako-jego-najbardziej-wewnętrzna
Tyle jest rodzajów miłości, że nie wiadomo, do kogo zwrócić się o jej definicję, bo miłością nazywa się sto różnych złudzeń i chimer. -Wolter
tyle-jest-rodzajów-miłoś-że-nie-wiadomo-do-kogo-zwróć-ę-o-jej-definicję-bo-miłośą-nazywa-ę-sto-różnych-złudzeń-i-chimer
jest war­ga­mi mo­jego słońca jest ra­miona­mi mo­jego Boga lep­szą częścią mnie tchnieniem serc miłość jed­ność dusz roz­wieje pył ciem­nych mórz  -mac790
jest war­ga­mi-mo­jego-słońca-jest-ra­miona­mi-mo­jego-boga-lep­szą-częśą-mnie-tchnieniem-serc-miłość-jed­ność-dusz-roz­wieje