Nie rób drugiemu co tobie niemiło - czy to znaczy: rób drugiemu co tobie miło?


nie-rób-drugiemu-co-tobie-niemiło-czy-to-znaczy-rób-drugiemu-co-tobie-miło
karol irzykowskinieróbdrugiemucotobieniemiłoczytoznaczymiłonie róbrób drugiemudrugiemu coco tobietobie niemiłoniemiłoczyrób drugiemudrugiemu coco tobietobie miłonie rób drugiemurób drugiemu codrugiemu co tobieco tobie niemiłotobie niemiłoczy to znaczyrób drugiemu codrugiemu co tobieco tobie miłonie rób drugiemu corób drugiemu co tobiedrugiemu co tobie niemiłoco tobie niemiłoczy to znaczyrób drugiemu co tobiedrugiemu co tobie miłonie rób drugiemu co tobierób drugiemu co tobie niemiłodrugiemu co tobie niemiłorób drugiemu co tobie miło

Nie rób bliźniemu tego, co chciałbyś, aby on uczynił tobie Możliwe, że macie zupełnie różne gusty. -George Bernard Shaw
nie-rób-bliźniemu-tego-co-chciałbyś-aby-on-uczynił-tobie-możliwe-że-macie-zupełnie-różne-gusty
Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, Bądź pochwalon Boże wielki. -Franciszek Karpiński
kiedy-ranne-wstają-zorze-tobie-ziemia-tobie-morze-tobie-śpiewa-żywioł-wszelki-bądź-pochwalon-boże-wielki
marzę o tobie czy mogę? proszę wy­raź zgodę pozwól mi myśleć o sobie świet­nie to robię kwiat­ki mam w głowie gdy tak myślę tyl­ko o tobie  -topaz
marzę-o tobie-czy-mogę-proszę-wy­raź-zgodę-pozwól-mi myść-o sobie-świet­nie-to robię-kwiat­ki-mam-w głowie-gdy-tak-myślę-tyl­ko
Żadna cnota nie może istnieć bez miłości. Bez miłości nie może być i Dobra. To, że nie kochasz, nie znaczy, że nie ma w tobie miłości, lecz że jest w tobie coś, co jej przeszkadza. -Lew Tołstoj
Żadna-cnota-nie-może-istnieć-bez-miłoś-bez-miłoś-nie-może-być-i-dobra-to-że-nie-kochasz-nie-znaczy-że-nie-w-tobie-miłoś-lecz-że-jest
Miłości! w tobie jednej odpocznienie i moc, i bytu oś; w tobie sumienie. -Cyprian Kamil Norwid
miłoś-w-tobie-jednej-odpocznienie-i-moc-i-bytu-oś-w-tobie-sumienie