Nie rób nic na siłę, weź większy młotek.


nie-rób-nic-na-łę-weź-większy-młotek
prawo anthony'egonieróbnicnasiłęweźwiększymłoteknie róbrób nicnic nana siłęweź większywiększy młoteknie rób nicrób nic nanic na siłęweź większy młoteknie rób nic narób nic na siłęnie rób nic na siłę

Nie rób nicze­go na siłę.Weź mnie za rękę. Weź. Jes­tem jeszcze mała.de­dykuję ci siebie umysł duszę ciało weź wszystko aby nic dla nienawiści nie zostało Kruczoczar­ne włosy opa­dające na de­likat­ne w do­tyku ramiona otu­lające jej por­ce­lanową twarz. Krwis­toczer­wo­ne us­ta przyg­ry­zane, uwodzące. Ciem­nobrązo­we oczy prze­pełnione pożądaniem. Diab­li­co, która uwodzisz mnie we śnie oraz na jawie. Weź mnie, weź mą duszę, weź wszys­tko cze­go prag­niesz. W za­mian proszę tyl­ko o jed­no, twą miłość.Nig­dy nie rób so­bie na nic nadziei, bo jeśli coś się nie uda... po­rażka dot­knie cię podwójnie.Nie rób drugiemu co tobie niemiło - czy to znaczy: rób drugiemu co tobie miło?