Nie rób rzeczy, na których możesz zostać złapany.


nie-rób-rzeczy-na-których-możesz-zostać-złapany
john rockefellernieróbrzeczynaktórychmożeszzostaćzłapanynie róbrób rzeczyna którychktórych możeszmożesz zostaćzostać złapanynie rób rzeczyna których możeszktórych możesz zostaćmożesz zostać złapanyna których możesz zostaćktórych możesz zostać złapanyna których możesz zostać złapany

Nie psuj te­go, co masz, pragnąc rzeczy, których mieć nie możesz. -Epikur
nie-psuj-te­go-co masz-pragnąc-rzeczy-których-mieć-nie możesz
Rób to co możesz, tym, co posiadasz, i tam, gdzie jesteś. -Theodore Roosevelt
rób-to-co-możesz-tym-co-posiadasz-i-tam-gdzie-jesteś
Rób to co możesz, tym, co po­siadasz, i tam, gdzie jesteś. -Theodore Roosevelt
rób-to co możesz-tym-co po­siadasz-i tam-gdzie-jesteś
Rób, co możesz, w miejscu, jakim jesteś i z tym, co masz. -Theodore Roosevelt
rób-co-możesz-w-miejscu-jakim-jesteś-i-z-tym-co-masz
I znów człowiek wy­daje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie pot­rze­buje, by zaim­ponwać ludziom, których nie lubi. -Danny Kaye
i znów-człowiek-wy­daje-pieniądze-których-nie -na rzeczy-których-nie pot­rze­buje-by zaim­ponwać-ludziom-których-nie lubi
Możesz cieszyć się życiem, tylko z pewnej odległości, wolno ci spojrzeć na rzeczy, ale nie możesz ich spróbować. -Jim Morrison
możesz-cieszyć-ę-życiem-tylko-z-pewnej-odległoś-wolno-spojrzeć-na-rzeczy-ale-nie-możesz-ich-spróbować